Medi help 3000

Projekt úspor nákladů nemocnic

Medihelp 3000 V současné neutěšené ekonomické situaci nemocnic v České republice roste nebezpečí omezení schopnosti zdravotnických zařízení poskytovat kvalitní péči obyvatelstvu. Dluhy nemocnic rostou vysokým tempem a dodavatelé služeb a materiálu již nejsou ochotni nadále prohlubovat svůj ekonomický propad dalšími dodávkami rizikovým obchodním partnerům. Vedle nutných systémových opatření, které musí zamezit nárůst zadluženosti jednotlivých zařízení a vést k její snižování je nezbytné učinit okamžité kroky ke snižování výdajů. Mezi nejvýznamnější výdaje nemocnic patří vedle mzdových nákladů zejména výdaje za léky a zdravotnický materiál.

Cesty ke snižování nákladů na léky a zdravotnický materiál:

 • snížení celkových nákladů vhodným výběrem dodavatele
 • zefektivnění výběru léčiv

Společnost IPC a.s prostřednictvím svých regionálně příslušných společností přichází s komplexním projektem úspor nákladů nemocnic MEDIHELP 3000, který zahrnuje souhrn všech cest k zajištění tohoto cíle. Projekt je výsledkem pětiletého budování systému zásobování zdravotnických zařízení. Byl vytvořen systém schopný komplexně uspokojit požadavky zdravotnických zařízení s cílem dosáhnout maximálních úspor nákladů při zachování potřebné odborné úrovně poskytování léčebné péče.

Projekt řeší obě základní cesty snižování nákladů:

 • Společnost IPC a.s je schopna dodávat svým partnerům léky a zdravotnický materiál za velmi výhodných podmínek. Tyto podmínky je schopna dosáhnout díky centralizaci nákupů léků a zdravotnického materiálu a díky maximálně úspornému systému práce. Přirážka k výrobní ceně léku činí 12%,což tvoří 20% slevu proti běžným dodávkám.
 • Cesta zefektivnění výběru léčiv má stále větší význam a zkušenosti ze zahraničí ukazují,že tato cesta je správná a musí být využívána.
  Úspěch v této oblasti je možné dosáhnout souhrnem několika kroků.
  • zjednodušení a zpřehlednění výběru potřebného léku a cesty vedoucí k jeho objednání.
   V systému společnosti IPC toto zajišťuje speciálně pro tyto potřeby vyvinutý informační, objednávací a komunikační software pracující na základě technologie e-BisTran Serveru. Objednávání prostřednictví tohoto softwaru umožňuje bezchybný výběr požadovaných léčiv z nejaktuálnějších seznamů léčiv, které IPC pravidelně aktualizuje. Umožňuje kontrolu objednávaných léků a statistické vyhodnocování dat.
  • zavedení pozitivních listů
   Pozitivní listy je seznam léčiv, které jsou při zachování potřebné účinnosti ekonomicky nejvýhodnější.IPC nabízí vytvoření pozitivních listů cíleně pro jednotlivá zařízení, odrážející konkrétní spotřebu léčiv a jejich kontinuální aktualizaci. Takto vytvořené pozitivní listy je možné zapracovat do objednávacího software a umožnit kontrolu jejich dodržování. Pozitivní listy vytváří odborníci, kteří neustále sledují situaci na trhu léčiv, aplikují nejnovější poznatky v oblasti farmakologie a farmakoekonomiky a dále je využívají k aktualizaci. Současně předkládají návrhy na náhradu dražších přípravků levnějšími v souladu s klinickými studiemi a potřebami lékařů a pacientů.
  • kontrolní činnost
   S cílem napomáhat co nejlépe hospodařit s veškerým materiálem patří mezi hlavní body projektu v případě zájmu zdravotnického zařízení i kontrola způsobu uložení zásob na jednotlivých odděleních. Dále je možné kontrolovat průběh doby použitelnosti a řešení případných problémů.
   Kontrolu ekonomických ukazatelů nabízí IPC svým partnerům pomocí statistických výstupů nebo aktivním monitoringem na serveru e-lekarna.
  • informační a vzdělávací činnost
   Součástí celého projektu je cyklus odborných přednášek a seminářů. Jednotlivá témata určuje vedení nemocnic spolu s lékaři podle aktuálních potřeb svých zařízení. Semináře organizuje IPC buď na jednotlivých zařízeních nebo regionálně pro větší počet nemocnic. Jednou ročně je uspořádán celostátní kongres pod názvem Nemocnice pro třetí tisíciletí. Program na těchto akcích zajišťují přední odborníci z oblasti zdravotnictví, ekonomiky a legislativy.

Komplexní služby pro zdravotnictví

Společnost International Pharmaceutical Corporation, a.s. byla fakticky založena v roce 1999. Navazuje však na činnost, která odstartovala roku 1993, kdy byly zakládány první lékárny celého řetězce a postupně byly rozvíjeny aktivity v oblasti zdravotnického zásobovaní, marketingu a komplexních služeb pro zdravotnická zařízení.

Napište nám Česky English

Aktuality

29.04.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
28.02.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
07.01.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc Bulut Akacan


Více novinek »