Pozitivní listy

V současnosti, kdy množství dostupných léčiv stále stoupá, rychleji než finanční možnosti nemocnic, je problém kontrolovaného a racionálního výběru léčiv stále aktuálnější. Nezbytný předpoklad pro kvalitní výběr léčiv:

  • personál nemocnice musí pochopit nutnost výběru léčiv
  • výběr léčiv musí být přizpůsoben charakteru nemocnice - nelze jej provádět centrálně
  • výběr léčiv provádí tým nemocnice (lékaři, farmaceuti, ekonomové)

Cílem výběru je výběr léčiv s optimálním poměrem cena/užitek - na základě jejich účinnosti, bezpečnosti a ceny.

Výsledkem výběru je pozitivní list , který může být nerestriktivní, semirestriktivní nebo restriktivní - a to dle uvážení managementu nemocnice. Platnost pozitivního listu je možná pouze ústavně nebo i ambulantně.

Jak prakticky vybírat léčiva na pozitivní list:

  • vlastní studie (obvykle kohortová studie) - výhodou je, že odráží přesně situaci v daném zařízení, nevýhodou je její pracnost, časová náročnost a cena. Toto je možné pouze ve velkých nemocnicích.
  • literární zdroje, internet - výhodou je relativní rychlost, nízké náklady, nevýhodou nutná zkušenost s analýzou výsledků, limitovaná přenositelnost výsledků a omezená dostupnost výsledků

pozitivní list není vytvořen navždy, je nutné průběžně ho aktualizovat lékovou komisí. pozitivní list nemusí nutně přinést úspory, záleží na filosofii a kvalitě výběru léčiv.

Společnost International Pharmaceutical Corporation poskytuje svým klientům možnost využití komplexního servisu v oblasti pozitivních listů :

  • "centrální pozitivní list" - tento PL je umístěn na webových stránkách (e-lékárna - registrovaný přístup). Jedná se o jakýsi ekonomicko-terapeutický standard, jehož cílem není náhrada PL určitého lůžkového zařízení. Je průběžně aktualizován, ATC řazení umožňuje přehlednou a rychlou orientaci.
  • pozitivní list - zpracováván na základě požadavku jednotlivého lůžkového zařízení - týmová práce (konzultace lékárna x nemocnice)
  • návrhy náhrad při preskribci - na základě preskribčních dat z lůžkového zařízení - doporučení klinického farmakologa levnější náhrady ( generická substituce, terapeutická substituce)

Zpět

Komplexní služby pro zdravotnictví

Společnost International Pharmaceutical Corporation, a.s. byla fakticky založena v roce 1999. Navazuje však na činnost, která odstartovala roku 1993, kdy byly zakládány první lékárny celého řetězce a postupně byly rozvíjeny aktivity v oblasti zdravotnického zásobovaní, marketingu a komplexních služeb pro zdravotnická zařízení.

Napište nám Česky English

Aktuality

29.04.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
28.02.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
07.01.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc Bulut Akacan


Více novinek »