Nemocnice

Sestra Společnost se od roku 1997 specializuje na centrální zásobování lůžkových zařízení. Kromě velice výhodných cenových podmínek, nabízí široký bezplatný zákaznický servis. K tomuto účelu postupně vznikla tři specializovaná centra, která jsou schopna pokrýt celou ČR.

Idea centrálního zásobování lůžkových zařízení (tj.nemocnic, odborných sanatorií) vznikla na základě studie a posouzení ekonomické situace těchto zařízení. Bylo zjištěno,že většina zařízení se potýká s nedostatkem finančních prostředků. Důvody těchto potíží jsou především ve špatné platební morálce a filozofii zdravotních pojišťoven,dále pak ve špatném řízení a v neposlední řadě v nevhodném umístění zařízení.

Řešení nedobré finanční situace je vedle odstranění výše uvedených důvodů,což je velmi obtížné, i v hledání nových úspor. Oblast léčiv a zdravotnického materiálu je cesta mnohdy považována za nejjednodušší. Je třeba si ovšem uvědomit,že šetření v této oblasti může mít za následek zhoršení úrovně a dostupnosti zdravotní péče. Projekt Medihelp 3000 klade především důraz na vysokou odbornou úroveň zdravotní péče a zároveň nabízí možné cesty snižování nákladů.

Společnost International Pharmaceutical Corporation, a.s. se dále více než 10 let zabývá komplexními službami pro zdravotnictví. Projekt centrálního zásobování lůžkových zařízení úspěšně funguje již šestým rokem v několika nemocnicích po celé republice. Nedílnou součástí tohoto projektu je i spolupráce v oblasti pozitivních listů.

Komplexní služby pro zdravotnictví

Společnost International Pharmaceutical Corporation, a.s. byla fakticky založena v roce 1999. Navazuje však na činnost, která odstartovala roku 1993, kdy byly zakládány první lékárny celého řetězce a postupně byly rozvíjeny aktivity v oblasti zdravotnického zásobovaní, marketingu a komplexních služeb pro zdravotnická zařízení.

Napište nám Česky English

Aktuality

29.04.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
28.02.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
07.01.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc Bulut Akacan


Více novinek »